Temporada Regular Mujeres Zona B – LP2015

Temporada Regular Mujeres Zona B – LP2015

3 - 1
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1

MZB1 Thunder Naranja vs Badfish M

5 - 0
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1

MZB2 Hazard M vs Comanches

10 - 0
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1

MZB3 Thunder vs Blackbirds

0 - 6
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 2

HZB5 Comanches vs Thunder

3 - 1
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 2

HZB4 Thunder Naranja vs Hazard M

3 - 4
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 2

HZB6 Badfish M vs Blackbirds

1 - 1
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 3

MZB8 Thunder Naranja vs Thunder

2 - 1
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 3

MZB9 Comanches vs Blackbirds

1 - 4
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 3

MZB7 Badfish M vs Hazard M

0 - 9
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 4

MZB11 Badfish M vs Thunder

6 - 1
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 4

MZB10 Thunder Naranja vs Comanches

5 - 0
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 4

MZB12 Hazard M vs Blackbirds

0 - 3
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 5

MZB14 Hazard M vs Thunder

0 - 1
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 5

MZB13 Badfish M vs Comanches

4 - 0
Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 5

MZB15 Thunder Naranja vs Blackbirds